Pubblicato il Lascia un commento

Hedendaagse situatie

Hedendaagse situatie

De kern van de besproken problemen ligt bij twee onderwerpen: het ongecontroleerde fokken van Galgos en de massale afdanking aan het einde van het jachtseizoen.

De feiten

Een onderzoek door de World Society for the Protection of Animals (WSPA, internationale dierenbeschermingsorganisatie) in 2001 en 2002 bewees dat er op jaarlijkse basis tienduizenden Galgo worden gefokt in Spanje, in de hoop dat er een nationale racekampioen tussen zit. Medina del Campo is het epicentrum voor eenieder die geïnteresseerd is in het racen met honden. Veel galgueros (fokkers en eigenaren van Galgos) leven in Medina del Campo en directe omgeving.

Voor 2001 was het een jaarlijkse traditie onder de galgueros om hun Galgo te doden door ze massaal op te hangen in de pijnboombossen in en rond Medina del Campo aan het einde van het jachtseizoen (januari/februari). Fermín Pérez en de WSPA verzamelden fotografisch bewijs en de WSPA publiceerde een rapport over de behandeling van Galgos in Spanje.

Sinds 2001 begonnen de galgueros met het brengen van hun ongewenste Galgos naar het centrum van Scooby, met als gevolg dat Scooby onderdak biedt aan gemiddeld 450 honden, voornamelijk Galgos. Scooby zorgt dat alle honden gecastreerd worden en de benodigde medische behandelingen ondergaan. Scooby herplaatst een gelimiteerd aantal Galgos en enkele van de overige rassen en kruisinghonden via de partnerorganisaties in Europa.

Vrijwel iedereen in het land is bevoegd om Galgos te fokken – het enige benodigde is simpelweg het bezit van een reutje en een teefje. Er is op geen enkele wijze controle van welke overheid dan ook. Overbodig om te zeggen dat, hoewel er wetgevingen bestaan voor deze kwestie, niemand deze naleeft, noch dat er enige controle is op overtreding van deze wetten. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door het feit dat er totaal geen mogelijkheden zijn om te controleren of de wetten en voorschriften overtreden worden. Ieder individueel dier zou geregistreerd moeten zijn – wat meestal niet het geval is, en de fokkers zouden gedwongen moeten worden tot registratie om het fokken te reguleren. Het fokken van Galgos in Spanje is buitensporig – een populatie van honden dat nooit een kans zal hebben op het vinden van een thuis – en dit is waarom wij onze aandacht hebben verlegd naar een nieuwe richting met als doel het aanpakken van de kern van het probleem, namelijk “HET ONGECONTROLEERDE FOKKEN VAN GALGOS”.

De consequenties

Wij bij Scooby krijgen onafgebroken telefonische verzoeken tot hulp van talloze mensen die ons vragen om voor hun dieren te zorgen. Het gaat doorgaans om twee- tot driejarige Galgos, soms ook oudere honden of Galgos in zeer slechte condities. Sommige van deze Galgos belanden bij een organisatie als Scooby waar ze in ieder geval nog een kans hebben op een toekomst, anderen belanden in de zogenoemde “Perreras”, waar de meeste honden worden “ingeslapen” door middel van een dodelijke injectie. Sommigen vinden hun dood op de wegen, sommigen worden doodgeschoten en anderen worden opgehangen – het ophangen van dieren vindt nog steeds plaats in Spanje, ondanks de vele campagnes. Voor de eigenaren van de Galgos zijn wij simpelweg degenen die hun afval inzamelen. Voor hen is een Galgo na het jachtseizoen niet meer meer dan afval waar ze van af moeten. Met het aanbieden van de mogelijkheid tot het dumpen van hun dieren op een min of meer fatsoenlijke wijze geven we ze zelf de mogelijkheid om hun geweten te sussen, want boven dit alles hebben ze het gevoel dat ze op deze manier iets goeds doen.

De “oplossingen”

Met deze feiten voor ogen, hebben we besloten om te opereren op diverse fronten. De twee voornaamste punten zijn het opvangen van de honden met als doel een nieuw thuis voor ze te vinden – met in het achterhoofd het gegeven dat iedereen die dit leest hier een grote rol in speelt. Verder is het zeer belangrijk dat alle lezers deelnemen aan de campagnes om het fokken te reduceren. Het kan gewoon niet zo zijn dat een persoon 15 Galgos fokt met als doel om er maar 2 te houden en zich te ontdoen van de overige 13. De fokkers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de honden, van het begin tot het einde. De organisaties die zich toewijden tot het zich ontfermen over de Galgos, mogen niet degenen zijn die lijden onder de verantwoordelijkheid die de fokkers niet meer op zich willen nemen.

En als ik de term “lijden” gebruik, dan heb ik het over de beperkte mogelijkheden. Hoeveel iemand ook bereid is om hiervoor te werken en te helpen, hoe groot een opvangcentrum ook mag zijn, er zullen altijd Galgos zijn die niet opgevangen kunnen worden omdat er geen plaats voor is, niet genoeg mankracht, of omdat het asiel niet te overvol zou mogen worden, etc…

We moeten toegaan bij het punt waar de wetten gerespecteerd worden – wetten die gelden voor iedere diereneigenaar, … en wetten die niet alleen gelden voor huisdieren, maar ook voor jachthonden. Het land Spanje heeft hier wetten voor, maar ze worden amper gecontroleerd omdat ze geen politiek doel dienen. Onze doelstelling is om de mensen in ons educatieve centrum en door bezoeken aan scholen te leren over de situatie en, als de tijd het ons toelaat, om campagnes te lanceren met als doel de mentaliteit te veranderen en om bewustzijn te kweken.

 

 

FOTOS

(WAARSCHUWING: Storende beelden)

WAARSCHUWING
Pubblicato il Lascia un commento

Die heutige Situation

Die heutige Situation

Die Tragödie der Galgos besteht aus zwei Tatsachen: Die unkontrollierte Vermehrung und das massive Aussetzen am Ende der Jagdsaison.

Die Fakten

Eine Untersuchung der “World Society for the Protection of Animals” (WSPA) in den Jahren 2001 und 2002 ergab, das zehntausende von Galgos jährlich in Spanien in der Hoffnung gezüchtet werden, dass einer von ihnen der nationale Coursing Champion wird. Medina del Campo ist das Zentrum für alle, die sich in Spanien für Coursing interessieren. Viele “Galgueros” (Züchter und Besitzer von Galgos) leben in und um Medina del Campo.

Bis zum Jahr 2001 war es ein jährliches Ritual der “Galgueros” ihre Galgos am Ende der Coursingsaison (Januar/Februar) zu töten. Sie wurden in Massen in den Pinienwäldern im Großraum Medina del Campo erhängt. Fermín Pérez und die WSPA erarbeiteten eine umfangreiche Fotodokumentation und die WSPA erstellte einen Bericht über die Behandlung der Galgos in Spanien.

Seit dem Jahr 2001 begannen die “Galgueros” ihre ungewollten Galgos in das Tierheim Scooby zu bringen, mit dem Ergebnis, dass Scooby im Durchschnitt 450 Hunde beherbergt, der größte Teil davon sind Galgos. Scooby garantiert, dass alle Tiere kastriert sind und von einem Tierarzt untersucht werden. Scooby vermittelt Galgos und andere Hunde mit Hilfe von europäischen Partnerorganisationen.

Praktisch kann in Spanien jeder Galgos züchten, die einzige Grundvoraussetzung ist der Besitz eines Rüden und einer Hündin. Es gibt keinerlei Kontrollen von Seiten der Behörden. Es ist überflüssig zu sagen, dass es ein Gesetz gibt, denn niemand hält sich daran und es gibt keinerlei Kontrolle über Verstöße oder Zuwiderhandlungen. Dies alles geschieht, weil es keine Möglichkeit gibt die Verstöße zu kontrollieren. Jedes einzelne Tier muss identifizierbar sein – was nicht der Fall ist. Die Züchter müssen dazu gebracht werden ihre Tiere zu registrieren, um die Zucht zu regulieren. Die Galgozucht wird in Spanien exzessiv betrieben – eine riesige Population von Hunden, die nie die Möglichkeit haben werden ein Zuhause zu finden – darum haben wir uns entschlossen eine neue Richtung einzuschlagen um das Problem der “UNKONTROLLIERTEN GALGOZUCHT” an den Wurzeln zu packen.

 

Die Konsequenzen

Wir bei Scooby erhalten von unzähligen Menschen Anrufe, ob wir nicht ihre Hunde übernehmen können. Wir bekommen in der Regel zwei- bis dreijährige Galgos, manchmal auch ältere Tiere oder Hunde aus schlechten Haltungsbedingungen. Einige dieser Hunde landen bei Vereinen wie Scooby. So haben sie zumindest eine Chance auf eine Zukunft, andere landen in den so genannten “Perreras” (Tierheim und Tötungsstation), wo die meisten von ihnen mit tödlichen Injektionen eingeschläfert werden. Einige sterben bei Verkehrsunfällen, einige werden erschossen, andere gehängt – das Erhängen von Tieren in Spanien wird trotz aller Kampagnen weiterhin betrieben. Für die Besitzer der Galgos sammeln wir lediglich ihren Müll ein. Für sie bedeutet ein Hund nach Ende der Jagdsaison nichts anderes als Müll, dessen man sich möglichst schnellsten entledigen muss. Wir geben ihnen die Möglichkeit sich “reinen Gewissens” ihrer Tiere zu entledigen und sich der Verantwortung für sie zu entziehen. Gleichzeitig haben sie auch noch das Gefühl etwas Gutes getan zu haben.

Die “Lösungen”

Diese Fakten hatten wir vor Augen, als wir uns entschlossen auf vielseitige Art und Weise zu operieren. Es ist wichtig die Hunde aufzunehmen und für sie ein neues Zuhause zu finden – wir haben im Hinterkopf, dass jeder, der diese Seiten liest, eine große Rolle darin spielt. Weiterhin liegt die oberste Priorität darin, dass alle Leser die Kampagnen gegen die unkontrollierte Vermehrung der Galgos unterstützen. Es darf einfach nicht passieren, dass jemand 15 Galgos hat, zwei Tiere behält und die restlichen 13 Hunde entsorgt. Die Züchter müssen lebenslang die Verantwortung für ihre Tiere übernehmen. Die Organisationen, die die Galgos übernehmen, dürfen nicht diejenigen sein, die darunter “leiden”, dass andere sich ihrer Verantwortung entziehen.

Wenn ich sage “leiden”, dann meine ich es im Zusammenhang mit den begrenzten Möglichkeiten. Ganz gleich, wie viel ein Einzelner zu leisten im Stande ist und zu helfen vermag, ganz gleich, wie groß ein Tierheim ist, es gibt immer Galgos, die nicht aufgenommen werden können, weil es ein begrenztes Platzangebot gibt, weil nicht genug helfende Hände vorhanden sind, weil das Tierheim nicht überfüllt werden sollte, oder ….

Wir müssen an den Punkt kommen, wo die Gesetze respektiert und eingehalten werden – Gesetze, die für jeden Tierhalter Gültigkeit haben müssen, … und Gesetze, die nicht nur für Haustiere gelten, sondern auch für Jagdhunde. Spanien hat Gesetze erlassen, deren Einhaltung nicht kontrolliert wird, da sie keinen politischen Erfolg mit sich bringen. Unser Ziel ist es die Menschen sowohl in unserem Schulungszentrum, als auch mit Besuchen in den Schulen aufzuklären und, wenn die Zeit es uns erlaubt, Kampagnen zu starten, um das Bewusstsein zu schärfen und die Mentalität zu ändern.

 

 

FOTOS

(WARNING: Beunruhigende Bilder.)

Pubblicato il Lascia un commento

Situación de los Galgos

La situación

El problema radica básicamente en dos frentes: La cría indiscriminada de Galgos y el abandono masivo al final de la temporada de caza.

Los hechos

Una investigación llevada a cabo por la World Society for the Protection of Animals (WSPA) en los años 2001 y 2002, demuestra que en España se crían decenas de miles de Galgos anualmente con el fin de llevar a cabo el campeonato nacional de carreras. Medina del Campo es el punto de mira para todos aquellos interesados en las carreras de galgos en España. Diversos galgueros (criadores y propietarios de Galgos) viven en Medina del Campo y sus alrededores.

Antes del año 2001 era una tradición para los galgueros cada año y al final de la temporada de carreras (Enero/Febrero), matar a sus Galgos ahorcándolos en masa en los pinares de Medina del Campo y alrededores. Fermín Pérez y la WSPA tomaron vasta evidencia fotográfica de ello y la WSPA confeccionó un informe sobre el trato que reciben los Galgos en España.

A partir del 2001 los galgueros empezaron a llevar ellos mismos los galgos que no querían al refugio. El resultado es que Scooby da cobijo a unos 450 perros, principalmente Galgos. Scooby asegura que todos los perros son esterilizados y reciben atención veterinaria. Scooby realoja un número limitado de Galgos y algún que otro perro de raza cruce a través de sus organizaciones asociadas en Europa.

Cualquier persona en este país puede criar Galgos – los únicos requisitos son ser propietario de un macho y de una hembra. No existe control alguno por parte de las autoridades. No es necesario mencionar que existen leyes para regular el tema, pero nadie se ampara a ellas. Ello se debe mayoritariamente al hecho de que no existe la posibilidad de conocer si estas leyes están siendo violadas. Se debería identificar a cada animal – cosa muy infrecuente, y se debería obligar a los criadores que registraran a cada animal para poder regularizar la cría. La cría de Galgos en España es excesiva – una población de perros que nunca tendrán la oportunidad de encontrar un hogar – y es por ello que hemos decidido tomar una nueva dirección para atacar el problema de raíz, y que supone la “CRIA INDISCRIMINADA DE GALGOS”.

Las consecuencias

En Scooby continuamente recibimos llamadas de gente que pide ayuda para rescatar perros, sus perros. Principalmente, nos entregan Galgos de entre dos y tres años de edad e incluso en algunas ocasiones, más viejos o Galgos que están viviendo en muy malas condiciones. Algunos de estos Galgos, en el mejor de los casos, terminan en una asociación como Scooby donde por lo menos tienen la oportunidad de un futuro más prometedor, otros terminan en perreras donde son sacrificados con una inyección letal. Otros mueren atropellados en la carretera, a otros les pegan un tiro y a otros les ahorcan de un árbol – de hecho, el ahorcamiento de animales todavía es una práctica habitual en España a pesar de las muchas campañas que se están llevando a cabo en contra de la misma. Para los propietarios de Galgos, nosotros simplemente somos los que recogen su basura. Para ellos un Galgo al final de la temporada de caza no es más que basura de la que quieren deshacerse, y dada la oportunidad de más o menos poder deshacerse de ellos de una forma más apropiada, nosotros somos la herramienta para ofrecerles una nueva oportunidad e incluso para limpiar su conciencia porque, para más inri, se creen que están haciendo una buena obra entregándonoslos.

Las “soluciones”

En vista de los hechos, hemos decidido trabajar en dos ámbitos. Los dos hechos más importantes es encontrar un nuevo hogar para ellos – teniendo en cuenta el importante papel que juegan los lectores de nuestra página para ello. Más aún, es importante que todos vosotros lectores participéis en las campañas para reducir la cría indiscriminada de Galgos. No puede ser que una persona críe 15 Galgos para, finalmente, deshacerse de 13. Los criadores tienen que asumir la responsabilidad de los perros, de principio a final. Las asociaciones que se dedican a rescatar Galgos no deben ser las que sufran la irresponsabilidad de los criadores y el nulo deseo de asumir sus obligaciones hasta el final.

Y si utilizo el término “sufrir” es porque me refiero a la capacidad tan limitada de trabajo a la que estamos sometidos. No importa cuán preparados estemos para trabajar y ayudar, no importa cuán grande sea el refugio, siempre habrá Galgos que no podrán entrar porque el espacio es limitado, no hay suficientes manos para hacer el trabajo, el refugio no puede saturarse de animales, etc.
Lo que debemos hacer es que las leyes se respeten – leyes que son válidas tanto para las personas que tienen animales, … y leyes que no solamente son válidas para los animales de compañía sino también para los perros de caza. España tiene estas leyes, pero no se aplican puesto que ellas no sirven para fines políticos. Nuestro objetivo es enseñar a la gente en nuestro centro educacional y visitando las escuelas para explicar la situación, y si el tiempo lo permite, hacer campañas para cambiar la mentalidad de la gente y tengan conciencia de la situación.

 

FOTOS

(ATENCIÓN: Imágenes duras)

Pubblicato il Lascia un commento

La situation actuelle

La situation actuelle

L’origine des problèmes évoqués a deux sources: l’élevage incontrôlé des Galgos et leur abandon massif à la fin de la saison de la chasse.

Les faits

Une enquête de la Société mondiale de protection des animaux (World Society for the Protection of Animals WSPA) en 2001 et en 2002 a prouvé que chaque année des dizaines de milliers de Galgos étaient élevés en Espagne dans l’espoir de produire le champion de course national. Medina del Campo est le point central pour ceux qui en Espagne sont intéressés par la course. Beaucoup de galgueros (éleveurs et propriétaires de Galgos) vivent à Medina del Campo et ses environs.

Jusqu’en 2001 c’était une tradition annuelle pour les galgueros de tuer leurs Galgos en les pendant en masse dans les forêts de Medina et de ses alentours à la fin de la saison de la chasse (janvier/février). Fermín Pérez et la WSPA ont recueilli un vaste témoignage photographique et la WSPA a rédigé un rapport sur le traitement des Galgos en Espagne.

A partir de 2001 les Galgueros ont commencé à amener les Galgos dont ils ne voulaient pas au refuge de Scooby avec pour conséquence qu’en moyenne Scooby abritent environ 450 chiens, principalement des Galgos. Scooby fait en sorte que tous les chiens soient stérilisés et reçoivent des soins vétérinaires. Le refuge trouve des adoptants pour un nombre limité de Galgos et certains des croisés par l’intermédiaire de petites organisations partenaires en Europe.

Dans ce pays, pratiquement tout le monde peut élever des Galgos –à condition d’avoir un mâle et une femelle. Il n’y a aucun contrôle d’aucune autorité. Et même si des lois régissant cela existent bel et bien, personne ne se soumet à ces lois et personne n’effectue de contrôle de leur violation. C’est en général dû au fait qu’il n’y a aucune possibilité de contrôler si ces lois et ces réglementations ont été ou non violées. Tous les animaux doivent être identifiés- ce qui n’est souvent pas le cas; et les éleveurs doivent être obligés de faire des déclarations pour régulariser l’élevage. L’élevage des Galgos en Espagne est excessif –une population de chiens qui n’auront jamais la chance de trouver un foyer—et c’est pour cette raison que nous avons décidé de suivre une nouvelle direction pour combattre le problème à ses racines, problème qui est, “L’ELEVAGE INCONTRÖLE DES GALGOS”.

Les conséquences

Chez Scooby nous recevons continuellement des appels à l’aide de personnes qui nous demandent de prendre leurs chiens. On nous donne principalement des Galgos de deux à trois ans, quelquefois aussi des plus âgés ou des Galgos qui vivent dans des conditions de vie déplorables. Certains de ces Galgos atterrissent dans une association comme Scooby où ils ont au moins la possibilité d’un futur, tandis que d’autres atterrissent dans des soi-disant ”fourrières” (Perreras) où la plupart sont “endormis” par injections létales. Certains sont tués sur les routes, certains sont tués à coup de fusil et d’autres sont pendus. La pendaison des animaux continue en Espagne en dépit de nombreuses campagnes. Pour les propriétaires de Galgos nous sommes simplement ceux qui ramassent leurs poubelles. Pour eux, un Galgo après la saison de chasse n’est qu’un déchet dont ils veulent se débarrasser. En leur donnant la possibilité d’abandonner leurs animaux d’une manière plus ou moins appropriée, nous leur offrons même une occasion de se donner bonne conscience parce que, par dessus le marché, ils ont l’impression d’avoir fait une bonne action.

Les “solutions”

C’est pour cela que nous voulons travailler sur plusieurs domaines. Les deux principales solutions sont de récupérer les chiens et de leur trouver un nouveau foyer. Nous gardons à l’esprit que tous ceux qui lisent cette page jouent un rôle essentiel en cela. De plus, il est de la plus grande importance que vous tous qui lisez ceci vous participiez aux campagnes pour réduire l’élevage des Galgos. C’est inacceptable qu’une personne élève à elle seule 15 Galgos dans l’intention de n’en garder que deux et de se débarrasser des 13 autres. Les éleveurs doivent prendre la responsabilité des chiens du début jusqu’à la fin. Les associations qui se consacrent à recueillir les Galgos ne doivent pas souffrir de la responsabilité que les éleveurs refusent d’assumer.

Quand je dis “souffrir” je parle de limites des capacités de travail. Quelque soit la quantité de travail que chacun est prêt à fournir, quelque soit l’aide que chacun est prêt à donner, quelque soit la taille du refuge, il y aura toujours des Galgos qui ne pourront pas être accueillis parce qu’il n’y a pas assez de place, pas assez de mains, ou parce qu’il ne faut pas surpeupler le refuge.

Nous devons faire en sorte que les lois soient respectées – lois qui soient applicables à tous les propriétaires d’animaux …et pas seulement applicables pour les animaux de compagnie mais aussi pour les chiens de chasse. L’Espagne a établi des lois, mais elles sont à peine contrôlées puisque qu’elles ne servent aucun projet politique. Notre but est, dans notre centre éducatif avec la visite des écoles, de renseigner les gens sur la situation, et si nous en avons le temps, nous voudrions faire des campagnes pour changer les mentalités et commencer à prendre conscience.

 

 

Photos

(AVERTISSEMENT : Images inquiétantes.)

Pubblicato il Lascia un commento

Omaatje

Omaatje

 

Dit omaatje is net bij Scooby aangekomen. Fermin vond het zo triest dat ze in de steek was gelaten dat hij haar meenam naar zijn eigen honden. Hij heeft er al zoveel maar hij maakt altijd plaats voor een hond in nood.

Het is een lieve oude dame en blij uit te kunnen rusten bij Scooby. Ze is tevreden nu maar heeft hulp nodig.

 

 

[yt_gallery title=”Omaatje” columns=”4″ width=”850″ height=”” align=”left” caption=”3″ border=”0px solid #4e9e41″ hover=”1″ padding=”0px” ]
    [yt_gallery_item tag=”Omaatje” title=”Omaatje – 1″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_01.jpg” video_addr=”” ] Omaatje [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Omaatje” title=”Omaatje – 2″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_02.jpg” video_addr=”” ] Omaatje [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Omaatje” title=”Omaatje – 3″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_03.jpg” video_addr=”” ] Omaatje [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Omaatje” title=”Omaatje – 4″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_04.jpg” video_addr=”” ] Omaatje [/yt_gallery_item]
[/yt_gallery]

Pubblicato il Lascia un commento

Oma

Oma

 

Diese Oma ist gerade bei uns angekommen. Fermin war so traurig, dass sie einfach verlassen wurde, dass er sie zu seinen Hunden genommen hat. Er hat schon so viele, aber er will immer einen Pflegeplatz zu den bedürftigsten Hunden anbieten. Sie ist eine süsse alte Dame, und froh bei Scooby, wo sie ihre alten Knochen ausruhen kann. Sie ist jetzt zufrieden bei Scooby, braucht aber Unterstützung.

 

 

[yt_gallery title=”Oma” columns=”4″ width=”850″ height=”” align=”left” caption=”3″ border=”0px solid #4e9e41″ hover=”1″ padding=”0px” ]
    [yt_gallery_item tag=”Oma” title=”Oma – 1″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_01.jpg” video_addr=”” ] Oma [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Oma” title=”Oma – 2″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_02.jpg” video_addr=”” ] Oma [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Oma” title=”Oma – 3″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_03.jpg” video_addr=”” ] Oma [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Oma” title=”Oma – 4″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_04.jpg” video_addr=”” ] Oma [/yt_gallery_item]
[/yt_gallery]

Pubblicato il Lascia un commento

Nonna

Nonna

 

Questa nonna è arrivata a Scooby proprio ora. Fermín era talmente triste che lei fosse stata abbandonata, che l’ha presa insieme ai cani suoi. Già ne ha tanti, ma vuole sempre offrire un ricovero ai cani nel bisogno. E’ una dolce signora anziana, ben felice di poter riposare le sue vecchie ossa a Scooby. E’ soddisfatta di Scooby, ma necessita il vostro supporto. Venite ad aiutare lei e tutti gli altri.

 

 

[yt_gallery title=”Nonna” columns=”4″ width=”850″ height=”” align=”left” caption=”3″ border=”0px solid #4e9e41″ hover=”1″ padding=”0px” ]
    [yt_gallery_item tag=”Nonna” title=”Nonna – 1″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_01.jpg” video_addr=”” ] Nonna [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Nonna” title=”Nonna – 2″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_02.jpg” video_addr=”” ] Nonna [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Nonna” title=”Nonna – 3″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_03.jpg” video_addr=”” ] Nonna [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Nonna” title=”Nonna – 4″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_04.jpg” video_addr=”” ] Nonna [/yt_gallery_item]
[/yt_gallery]

Pubblicato il Lascia un commento

Abuelita

La abuela

Todavía no la hemos puesto nombre porque acaba de llegar a Scooby y a Fermín le dio mucho pena que la abandonaran y decidir llevarla a su grupo de perros, todos creemos que tiene muchos , pero no va a cambiar de idea y siempre acoge a los más necesitados entre ellos a esta abuelita sin nombre y que necesita uno, la primera persona que la adopte virtualmente tendrá ademas derecho a ponerla nombre , es feliz en su nueva casa , ayudamos a que sea feliz , ella y todos los demás.

 

[yt_gallery title=”Abuelita” columns=”4″ width=”850″ height=”” align=”left” caption=”3″ border=”0px solid #4e9e41″ hover=”1″ padding=”0px” ]
    [yt_gallery_item tag=”Abuelita” title=”Abuelita – 1″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_01.jpg” video_addr=”” ] Abuelita [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Abuelita” title=”Abuelita – 2″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_02.jpg” video_addr=”” ] Abuelita [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Abuelita” title=”Abuelita – 3″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_03.jpg” video_addr=”” ] Abuelita [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”Abuelita” title=”Abuelita – 4″ src=”images/virtual-adoption/granny/granny_04.jpg” video_addr=”” ] Abuelita [/yt_gallery_item]
[/yt_gallery]

Pubblicato il Lascia un commento

heeft 1 oor

 

GALGA (we zoeken nog een naam)

We hebben deze hond gered uit Andalucia en waren verbaasd dat ze maar 1 oor heeft. We hebben geen idee wat er met haar oor gebeurd is, het ziet er uit alsof het oor chirurgisch verwijderd is maar het heeft gezorgd voor een flinke infectie. We hebben geen idee waarom het oor verwijderd zou moeten zijn. Ze blijft bij Fermin en hij let heel goed op haar.

[yt_gallery title=”heeft 1 oor” columns=”5″ width=”850″ height=”” align=”left” caption=”3″ border=”0px solid #4e9e41″ hover=”1″ padding=”0px” ]
    [yt_gallery_item tag=”heeft 1 oor” title=”heeft 1 oor – 1″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_01.jpg” video_addr=”” ] heeft 1 oor [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”heeft 1 oor” title=”heeft 1 oor – 2″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_02.jpg” video_addr=”” ] heeft 1 oor [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”heeft 1 oor” title=”heeft 1 oor – 3″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_03.jpg” video_addr=”” ] heeft 1 oor [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”heeft 1 oor” title=”heeft 1 oor – 4″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_04.jpg” video_addr=”” ] heeft 1 oor [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”heeft 1 oor” title=”heeft 1 oor – 5″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_05.jpg” video_addr=”” ] heeft 1 oor [/yt_gallery_item]
[/yt_gallery]

Pubblicato il Lascia un commento

ohne Ohr

 

GALGA (wir suchen einen namen)

Wir haben diese Galgo ohne ein Ohr von Andalucia gerettet. Wir wissen nicht, was bei ihr passiert ist.

Es sieht als ob das Ohr in einer Operation entfernt wurde, aber warum?

Sie Hatte aber eine ernste Entzündung. Sie ist bei Fermin jetzt und er passt auf sie.

 

 [yt_gallery title=”ohne Ohr” columns=”5″ width=”850″ height=”” align=”left” caption=”3″ border=”0px solid #4e9e41″ hover=”1″ padding=”0px” ]
    [yt_gallery_item tag=”ohne Ohr” title=”ohne Ohr 1″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_01.jpg” video_addr=”” ] ohne Ohr [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”ohne Ohr” title=”ohne Ohr 2″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_02.jpg” video_addr=”” ] ohne Ohr [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”ohne Ohr” title=”ohne Ohr 3″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_03.jpg” video_addr=”” ] ohne Ohr [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”ohne Ohr” title=”ohne Ohr 4″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_04.jpg” video_addr=”” ] ohne Ohr [/yt_gallery_item]
    [yt_gallery_item tag=”ohne Ohr” title=”ohne Ohr 5″ src=”images/virtual-adoption/sinoreja/sinoreja_05.jpg” video_addr=”” ] ohne Ohr [/yt_gallery_item]
[/yt_gallery]