Juridische mededeling

In het artikel op 10 juli 2002, op 11 juli, werden de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE) uitgebreid tot de voortzetting van de identificatiegegevens van SPA SCOOBY.Nummer van de fiscale identificatie: CIF G47233358
Sociale domicilie: CTRA. OLMEDO KM 2 MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID)
Elektronische elektronische gegevens:
Telefoon: 983481065

Número Registro Asociaciones:

1.- Object van het web

Er zijn algemene voorwaarden voor het gebruik van de aanbevolen services op de URL www.scoobymedina.org, (in het WEB-gedeelte), die zijn aangemeld bij SPA SCOOBY (in het geval bij SPA SCOOBY), en de andere delen door de USUARIO.

SPA SCOOBY is een vereniging tegen dierenziekte.

SPA SCOOBY biedt toegang tot de USUARIO’s en het gebruik van de diverse diensten en contenidos, al biedt de USUARIO-dispositie, informatie (en aanvullende content) op internet, die u kunt gebruiken voor uw SPA SCOOBY, zoals por terceras personas físicas y / o jurídicas.

De USUARIO die toegang heeft gekregen tot het web van SPA SCOOBY, conocee en accepteer de algemene voorwaarden, een van de versies die het web is ofrezcan, en de wijzigingen die deze productie is, zullen de gebruiksperiode van de periode toetreden tot su conocimiento.

2.- Toegang tot het web

De toegang tot de GEBRUIKSAANWIJZINGEN op het internet impliceert geen enkele verplichting tot garantie voor het deel van SPA SCOOBY.

SPA SCOOBY reserveert een bretel en annuleert de toegang, en wijzigt, beperkt, beperkt of annuleert alle aansluitingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de website, waardoor de introductie van een pop-Windows wordt uitgevoerd, die automatisch wordt geactiveerd bij het openen van een de pagina. De snelheid en snelheid waarmee u toegang krijgt tot het web is niet verantwoordelijk voor SPA SCOOBY, u kunt geen claim indienen voor de gebruikelijke schadeloosstelling voor uw schade en schade.

De service die door SPA SCOOBY wordt verleend, is op internet voor onbepaalde tijd beschikbaar en kan een moment waarop de prestatie van deze service wordt veroorzaakt door een gemotiveerde rechtvaardiging en een eerdere beoordeling.

SPA SCOOBY is niet verantwoordelijk voor afwijkingen, slechte werking, verslechtering van gegevens of software die in de uitrusting of gebruikssystemen wordt geproduceerd, als gevolg van directe of indirecte toegang of de intentie om toegang te krijgen tot het internet.

3.- Webinhoud

Het gebruik van de taal van SPA SCOOBY op het web is het castellano, zonder gebruik te kunnen maken van andere talen. SPA SCOOBY is niet verantwoordelijk voor het niet begrijpen van de idioom van het internet door het gebruik, zonder enige gevolgen.

SPA SCOOBY kan de inhoud wijzigen sinds de vorige keer, omdat het zo superieur en comfortabel is op het internet, zonder verantwoordelijkheid voor de consequenties die van invloed kunnen zijn op het gebruik ervan.

Als u het web of uw inhoud gebruikt, is dit een exclusief karakter. Het is een exclusieve reservering voor SPA SCOOBY, waarbij andere gebruikers gebruik kunnen maken van de kopieer-, reproductie-, distributie-, transformatie-, openbare communicatie- of andere vergelijkbare activiteiten, zoals het hele deel van de inhoud van de webpagina, zoals dit is, omdat we dat doen U kunt altijd gebruik maken van de voorwaarden voor autorisatie vooraf en voor het certificaat van SPA SCOOBY.

Omdat het gebruik van een deel van de totale inhoud, voor promotie, verkoop, tegenspraak is met het bekendmaken van informatie of de tercera-persona’s met de bevoegdheid van SPA SCOOBY, wordt er geen publiciteit gegeven aan de geldigheid van informatie over de diensten of diensten informatie die u kunt krijgen als u gebruik maakt van uw gebruik, is onafhankelijk van het gebruik ervan gratis op nr.

Geen gebruik maken van de merken in de commerciële sector, omdat het een teken is dat men een intellectueel of industrieel eigendom heeft, omdat de autorisatie uitdrukkelijk en door de eigendomstitel is verleend.

De vele links die op dit web zijn opgenomen, zijn niet manifest, direct of indirect, onjuiste aanwijzingen, onnauwkeurigheden of verwarring, en het verschijnen van de pagina’s kan niet worden gekopieerd of in totaal of gedeeltelijk worden gereproduceerd, en wordt niet vervolgd of illegaal verklaard van SPA SCOOBY.

SPA SCOOBY is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hippe veters die op hun internet of andere websites zijn opgenomen. Geen garantie voor het gebruik van het internet met betrekking tot onze andere websites, maar de verantwoordelijkheid voor de inhoud of diensten die u kunt gebruiken voor het gebruik van deze websites, is niet van deze functies.

SPA SCOOBY is niet verantwoordelijk voor het virus of de informatieprogramma’s die kunnen verslechteren of de informatiesystemen van de gebruikersinformatie kunnen verslechteren die toegang krijgen tot het internet of andere websites die tot het web van SPA SCOOBY behoren.

De informatie op internet of het contact met de gebruiker heeft meer informatie, maar in dit geval kan de informatie- of wedstrijd-effectieve jurisdictie een voordeel opleveren.

4.- Gebruiksgebruik op internet

De gebruikers die toegang hebben tot het web van SPA SCOOBY, zijn conform aan de Ley, de moraal, de goede kostuums en de openbare orde, en zijn verplicht op dit moment geen toegang te krijgen tot het web en de tegengestelde vormen van de vaststelling u / o beperkt illegale, illegale vrijheid en vrijheid van terceros, of u kunt het web verslechteren, verzadigen of het internet gebruiken, in de vorm van SPA SCOOBY of de terceros-gebruikers. Gebruikers kunnen geen kopieën maken, distribueren, verdelen, transformeren, wijzigen of manipuleren van inhoud.

De ASOCIACIÓN beschikt over haar internetformuleringen en elektronische dienstverlening met de laatste keer dat gebruikers in contact kunnen komen met het gebruik van diensten die overeenkomen met de eisen, gebruiksartikelen en openbare orde. Het gebruik van producten en diensten biedt informatie over contenidos, geen aandacht voor fundamentele fundamentele kwesties en publieke vrijheid, geen aanzetten tot manifestaties van promotie of daden van delict, vreemdelingenhaat, terroristen, of degradanten van sekso, raza, religie , creencias, nivulgarán contenidos of pornografische diensten, ni harán verontschuldiging voor het geweld..

De toegang tot internettoegang voor een deel van het gebruik, is uw totale verantwoordelijkheid en kan geen gevolg geven aan SPA SCOOBY omdat deze directe of indirecte toegang tot het web afleidt, zowel fysiek, logisch, moreel of persoonlijk. SPA SCOOBY kan verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat een slecht gebruik van het internet heeft, waardoor mensen hun levens kunnen beïnvloeden.

SPA SCOOBY kan leiding geven aan de gebruikers van alle reclamaciones, schadeloosstellingen, vele administratieve sancties die worden teruggevorderd en die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het gebruik van al onze webservices met de grootste zorg.

Alle gebruikelijke handelingen die kunnen leiden tot verslechtering of verslechtering van de webfunctie, het wijzigen of wijzigen van de inhoud van deze site, communiceren deze situatie in SPA SCOOBY.

Als de laatste publicatie van de omgeving door het deel van SPA SCOOBY en de USUARIOS wordt verzonden, wordt dit met het “publicatie”-bericht teruggezonden om geen fout te veroorzaken.

5.- Menores de edad

Menores van een advocaat krijgen de toestemming van hun padres, de mentor of de juridische vertegenwoordiger voordat ze toegang kunnen krijgen tot de diensten die ze op het internet hebben opgenomen. Het is verboden toegang te krijgen en het portaal te gebruiken zonder toestemming.

6.- Fuero

De huidige voorwaarden zijn soms van toepassing op de española-wetgeving. Voor een deel van de controverse die voortkomt uit het gebruik van de diensten van recidieven of de webinhoud, zijn de partijen met de aanvaarding van deze voorwaarden soms een van de rechtbanken en de jurisprudentie van het gebruik.

Zie de gebruikelijke informatie over de buitengerechtelijke oplossing van conflicten, conform de kunst. 14 del Reglamento UE 524/2013 en de volgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng= ES